Pagrindinis
„Dieną pradedu mankšta“

Kauno miesto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių mokinių akcijos „Dieną pradedu mankšta“ nuostatai.

 

Download
2016-manksta.pdf
Adobe Acrobat Document 567.5 KB

Lygūs, bet skirtingi

Kauno miesto pradinių klasių mokinių projekto „Lygūs, bet skirtingi“ nuostatai.

Download
2016 Lygus skirtingi.pdf
Adobe Acrobat Document 222.2 KB

Aš ir pasaulis

Download
Nuostatai
2016 Aš ir pasaulis.pdf
Adobe Acrobat Document 210.0 KB

Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiados „Aš ir pasaulis 2016“ nuostatai.

 


„Sumani šeima“

Kauno miesto III klasių mokinių ir jų šeimos narių konkurso „Sumani šeima“ nuostatai.

Download
Nuostatai
sumani-seima-nuostatai-2016.pdf
Adobe Acrobat Document 221.1 KB

Kvietimas

Mieli pradinių klasių anglų kalbos mokytojai, kviečiame dalyvauti internetinėje paskaitoje „Kaip efektyviai dirbti su Early School English 1: Yummy English! Įžvalgos ir naujovės“, kurioje bus pristatomas atnaujintas, patobulintas priemonių komplektas, kaip įdomiai vesti anglų kalbos pamokas.

Registruokitės į artimiausią internetinę paskaitą REGISTRACIJA.

 


„Pasaka apie auksinį gaidelį“

Tarptautinio pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kompiuterinių pateikčių konkurso pagal Aleksandro Puškino kūrinį „Pasaka apie auksinį gaidelį“ nuostatai.

 

Download
Nuostatai
2016-konkursas-pasaka.pdf
Adobe Acrobat Document 303.6 KB

Kviečiame vertinti ir balsuoti už lietuvių autorių knygas vaikams bei paaugliams

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su IBBY Lietuvos skyriumi kviečia dalyvauti apklausoje (www.lnb.lt/100knyguvaikams) dėl reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams ir paaugliams. Tai vienas iš projektų, skirtų artėjančiam Nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui. (Idėjos autorius ir projekto vadovas Kęstutis Urba.)

Apklausos dalyviai 500 knygų sąraše turėtų pažymėti nors 20 (tačiau pageidautina – visą 100) tų, kurios yra įsiminusios kaip meniškos, brandžios, vertingos etc. (Rekomenduojamus vertinimo kriterijus rasite antrame apklausos puslapyje.)

Reikšmingiausių knygų sąrašas mums būtų labai svarbus pristatant lietuvių vaikų literatūrą plačiajam pasauliui, svarstant leidybos ir skaitybos problemas, diskutuojant dėl pagrindinės mokyklos programų ir dar daugeliu kitų atvejų.

Sąrašas bus sudaromas sumuojant skaitančiosios visuomenės ir ekspertų komisijos  nuomonių rezultatus. Mums labai svarbus kiekvieno suaugusiojo skaitytojo atsiliepimas, ypač laukiami mokytojų, bibliotekininkų, auklėtojų, tėvų ir senelių balsai.

Puikiai suprantame, jog sudaryto “šimtuko” patikimumas priklausys nuo kiekvieno apklausos dalyvio entuziazmo ir atsakomybės jausmo.  

Iš anksto dėkojame už aktyvumą!


Poetry Competition 2016

Poetry Competition 2016 nuostatai https://doc.co/UeEGS6


Kauno „Šviesos“ darželio - mokyklos tęstinis EQ projektas

VšĮ LEG vykdo įvairios apimties EQ projektus Lietuvos ugdymo įstaigose.Vienas jų - Kauno „Šviesos“ darželio - mokyklos tęstinis EQ projektas, apimantis visą bendruomenę, buvo pristatytas pasaulinėje EQ ekspertų konferencijoje World Master Class, Six Seconds,Tuscany, Italy. Tai unikalus, išskirtinis savo apimtimi ir rezultatais projektas, kuris profesionalų iš viso pasaulio buvo įvertintas kaip pavyzdinis savo nuoseklumo, kryptingumo bei rezultatų (kiekybinių ir kokybinių) prasme.Nuoširdžiausi sveikinimai visai organizacijos bendruomenei (vaikams,tėvams,ugdytojams), Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus inspektorei Diletai Tindžiulienei (šios įstaigos kuratorei), dizainerei Editai Stankevičiūtei Righetto ir visiems, kuriems rūpi Lietuvos ugdymo įstaigų emocinė branda. Detalus projekto veiklų aprašas bus pristatomas mūsų partnerių amerikiečių kompanijos Six Seconds pasauliniam ekspertų tinklui, jungiančiam daugiau nei 25 atstovybes visame pasaulyje.

Summa summarum - šis projektas yra tiesioginis visos bendruomenės lyderystės pavyzdys,naujai apibrėžęs sąvokų "įmanoma/neįmanoma" turinį. Tikrai žinau, kad tai tik pradžia!

Lyderystės Ekspertų Grupė


„Aš myliu savo senelius“

Moksleivių rašinių konkurso „Aš myliu savo senelius“ nuostatai.

 

Download
Nuostatai
2016-myliu-senelius.pdf
Adobe Acrobat Document 274.8 KB

Europos kalbų diena

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinė grupė dalinasi vaizdo medžiaga sukurta Europos kalbų dienai paminėti.

https://sway.com/kTYY68D5Du8N5r9k


„Jie gyvena tarp mūsų...“

Kauno miesto priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių  vaikų piešinių konkurso „Jie gyvena tarp mūsų...“ nuostatai.

 

Download
2016-tarp-musu.pdf
Adobe Acrobat Document 214.2 KB

,,Mano šeimos šventės”

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projekto ,,Mano šeimos šventės” nuostatai.

Download
Nuostatai
2016-mano-seimos-sventes.pdf
Adobe Acrobat Document 362.9 KB

,,Sveikinimas mokytojui 2016“

Virtualaus anglų kalbos  konkurso ,,Sveikinimas mokytojui 2016“  mokinių darbų pateikimo tvarka ir nuostatai.

 

Download
Nuostatai
Sveikinimas mokytojui-2016_NUOSTATAI.pdf
Adobe Acrobat Document 265.2 KB

„Ką man reiškia taika?“

Kūrybinės iniciatyvos „Ką man reiškia taika?“, skirtos pasaulinei taikos  dienai paminėti, nuostatai

Download
Nuostatai
2016-Taikos_diena_nuostatai-3.pdf
Adobe Acrobat Document 230.0 KB

Rugsėjo 1-oji


LSU pradėjo mokymus Lietuvos ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus pedagogams

Lietuvos sporto universitete (LSU) prasidėjo kvalifikacijos tobulinimo kursai Lietuvos ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus pedagogams. Pirmieji pasitobulinti pakviesti Kauno miesto ir rajono pedagogai. Šie kursai — tai LSU vykdomo tarptautinio projekto „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“ dalis. Iš viso projekto metu kursai bus surengti 1200 pedagogų iš 60 savivaldybių. 

Mokymų Lietuvos savivaldybėse metu LSU dėstytojai supažindins pedagogus su ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo testavimo metodika, kurią perėmė iš norvegų. Moksliškai pagrįstų ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinį pajėgumą matuojančių instrumentų pasaulyje nėra daug. Norvegai — fizinio pajėgumo vertinimo ekspertai — prieš keletą metų parengė fizinio pajėgumo testų rinkinį vaikams. Metodika lengvai pritaikoma, nes atliekamiems testams nereikia daug papildomos techninės įrangos ir jų taikymas yra lengvai administruojamas. Naudojant ją, galima nustatyti ne tik atskirus fizinio pajėgumo komponentus, bet ir bendrą kompleksinį mokinių fizinį pajėgumą. Tai leis stebėti vaikų fizinio pajėgumo kaitą mokslo metų eigoje, o pedagogams ir mokinių tėvams išsamiau ir individualizuotai vertinti moksleivių gebėjimus.

Mokymus skirtingose Lietuvos savivaldybėse vykdys LSU atstovės, dalyvavusios stažuotėje Norvegijoje ir perėmusios gerąją norvegų patirtį,- dr. Rasa Kreivytė, doc. dr. Ilona Tilindienė, dr. Kristina Zaičenkovienė. Neabejojama, kad šie mokymai leis plėtoti bendrąsias ir profesines ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų kompetencijas, suteiks naujų žinių.

Tarptautinį projektą „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“ įgyvendina LSU, jame taip pat dalyvauja partneris iš užsienio – Pietryčių Norvegijos universiteto koledžas. Pusę metų truksiančio projekto tikslas — modernizuoti ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinį ir tobulinti  pedagogų kvalifikaciją, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką Lietuvoje. Projektas vykdomas pagal LT08 „EEE stipendijų programą“. 


Gabiųjų ugdymo centras

Gabiųjų ugdymo centras, įsteigtas skleisti žinias apie gabiųjų atpažinimą ir ugdymą, pristatė naują savo interneto svetainę www.guc.lt. Joje naudingos informacijos ras ir studentai, ir dėstytojai, ir mokytojai, taip pat tėvai ir mokiniai.


Oxfordo anglų klabos testų pradinukams rezultatai

Kaune, šiais mokslo metais, visi pageidaujantys nusistatyti savo anglų kalbos mokėjimo  lygį IV klasių mokiniai galėjo tą padaryti Kauno K. Griniaus progimnazijoje (Oxford University Press  testavimo centre).  Per paskutinįjį mokslo metų mėnesį čia apsilankė daugiau nei 500 Kauno miesto IV klasių mokinių. Testuojama buvo naudojant Oxford Young Learners  Placement Test, o pats testavimas vykdomas Oxford University virtualioje aplinkoje. Manoma, kad toks vertinimas yra skaidrus, išvengiama kito asmens įsikišimo, egzaminatoriaus baimės, kas pradinukui gali tapti pakankamai svarbiu faktoriumi atliekant tokias užduotis. Mokyklos informaciją apie savo mokinių pasiekimus gavo el. paštu, iškart testavimui pasibaigus.

Visiems čia apsilankiusiems mokiniams buvo išduoti pažymėjimai, kuriuose buvo įrašytas anglų kalbos mokėjimo lygis. Pasibaigus testavimams, Kauno m.  Ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinės grupės narės, atliko tyrimą  ir apklausė šio  testavimo dalyvius.

100 proc. respondentų nurodė, kad šis testas buvo naudingas mokiniams, suteikė jiems teigiamų emocijų, mokiniai džiaugėsi pamatę savo rezultatus. 1 pradinė mokykla nurodė, kad nors šis testavimas ir buvo naudingas mokiniams, tačiau jis buvo nenaudingas jų mokyklos anglų kalbos mokytojams. Likusių mokyklų respondentai teigia, kad tai  buvo naudinga  mokiniams,  mokytojams, mokinių tėvams.  Gauti rezultatai bus peržiūrimi, remiantis jais bus planuojamas užsienio kalbos mokymas būsimose IV klasėse kitais mokslo metais. Apklaustų mokyklų administracijos atstovai laiko privalumu tai, kad nereikėjo rengti įprastų užduočių popieriaus lapuose, skirti testavimą vykdančių ir darbus vertinančių mokytojų, laukti kol darbai bus įvertinti.

Susumavus šių IV klasių mokinių anglų kalbos mokėjimo lygio  nustatymo rezultatus, matyti, kad kitais mokslo metais A1 kalbos mokėjimo lygio gali siekti   10 proc.  šiame testavime dalyvavusių, į penktas klases ateisiančių, mokinių, A2 – 31 proc, B1 – 45 proc, B1+  –  kalbos mokėjimo lygio gali siekti 14 proc.  testuojamųjų mokinių.


Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada

2016 m. balandžio 30 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada. Ją organizavo ,,Gabių vaikų akademija” bei nevalstybinė progimnazija ,,Magis”. Olimpiadoje dalyvavo net 115 pradinių klasių mokinių iš 38 Lietuvos miestų ir rajonų.

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos 4 b klasės mokinys Adomas Pakalniškis (mokyt. Ingrida Ūsienė) užėmė I-ąją. Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos mokinys Domas Venckus - II-ąją. Sveikiname! Didžiuojamės!

Download
Pakalniskis.pdf
Adobe Acrobat Document 753.4 KB

Meninio skaitymo konkursas

Meninio skaitymo konkurso antrajame ture, kuris vyko 2016 m. gegužės 4 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre, dalyvavo 12 šaunių skaitovų  iš 11 ugdymo įstaigų. Iš mažųjų skaitovų lūpų liejosi poezija ir proza, neabejotinai nuoširdaus jausmo sušildyti lietuviški žodžiai. Garbingoji komisija, kuriai vadovavo Egidijus Stancikas, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius, aktorius, išrinko 3 geriausius skaitovus: I vietą laimėjo Ula Babojeva iš  Kauno Kovo 11 – osios gimnazijos, jos mokytoja  - Laima Krūminienė . II vietą laimėjo  Medeina Macijauskaitė  iš Kauno VDU ,,Atžalyno‘‘ progimnazijos, jos mokytoja - Vilija Krivėnienė. Trečiąją garbingąją vietą laimėjo Dominyka Rogolskytė  iš Kauno Veršvų  vidurinės mokyklos, jos mokytoja -  Lina Nomeikienė.  Konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir knygomis, tapusiomis dienos akcentu ir savotišku  talismanu, nešančiu sėkmę ne tik scenoje, bet ir tolimesniame kelyje į knygų pasaulį.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada

2016 m. balandžio 30 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada. Ją organizavo ,,Gabių vaikų akademija” bei nevalstybinė progimnazija ,,Magis”. Olimpiadoje dalyvavo net 115 pradinių klasių mokinių iš 38 Lietuvos miestų ir rajonų.

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos  4 b  klasės mokinys Adomas Pakalniškis  (mokyt. Ingrida Ūsienė) užėmė I-ąją.  Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos mokinys Domas Venckus  - II-ąją.  Sveikiname! Didžiuojamės!


„Protų mūšis 2016“

Trečius metus iš eilės Kauno Panemunės pradinė mokykla organizavo viktoriną „Protų mūšis“. Į renginį susirinko gausus būrys Kauno mokyklų trečiųjų klasių mokinių ir jų mokytojų. Iš viso dalyvavo 19 komandų. Viktorina „Protų mūšis“ - tai puiki proga mokinukams pademonstruoti žinias ir sukauptą gyvenimiškąją patirtį, o taip pat sužinoti daug naujo ir įdomaus. Geriausiai viktorinoje sekėsi Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos komandai, antrieji liko mokiniai iš Kauno Panemunės pradinės mokyklos, o trečiąją vietą užėmė Kauno Rokų gimnazijos mokiniai. Kol buvo sumuojami viktorinos rezultatai, dalyvių laukė siurprizas – susitikimas su geriausios 2015 metų vaikų knygos „Adelės dienoraštis. Ruduo“ autore Ramune Savickyte. 

Download
Rezultatai
geriausieji.pdf
Adobe Acrobat Document 181.9 KB

„Kaunas iš paukščio skrydžio“

Jau dešimtus metus  iš eilės vyksta piešimo ant asfalto paroda – konkursas senajame Ąžuolyne. Šiemet pasirinkta tema - ,,Kaunas iš paukščio skrydžio‘‘. Renginį organizavo iniciatyvinė grupė ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ ir Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija.   Į kvietimą dalyvauti parodoje - konkurse atsišaukė 32 mokytojos  iš 9 Kauno miesto mokyklų, kurios sukvietė 98 šeimas. Į renginį atvyko Kauno m. švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Dileta Tindžiulienė ir Kauno m. mero patarėjas švietimo klausimais  Dainius Pavalkis, kuris visiems dalyviams  padovanojo atšvaitus. Po renginio visi buvo pakviesti pašokti, pažaisti žaidimus.

Download
Dalyvių sąrašas
Piešimas ant asfalto 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 189.0 KB

Kauno pradinukai

Renginiai, akcijos, konkursai, metodinė medžiaga...


Metodinės konsultacijos

Kiekvieną mėnesį KPKC vyksta metodinio būrelio inicijuojamos metodinės konsultacijos - metodinės valandos.


Pasidairykime

Greitai