Pagrindinis

„Mano mylimiausias miestas Kaunas“

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodos „Mano mylimiausias miestas Kaunas“ nuostatai.

 

Download
Piešinių parodos nuostatai.pdf
Adobe Acrobat Document 386.8 KB

„Pažink Lietuvą“

Kauno miesto švietimo įstaigų ketvirtų klasių viktorinos „Pažink Lietuvą“,  skirtos vietovardžių, Žemaitijos, laikinosios sostinės metams paminėti nuostatai.

Download
nuostatai Pazink Lietuva.pdf
Adobe Acrobat Document 384.0 KB

„Žiemą sportuosi - ligos nebijosi“

Kauno miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokiniams renginio ir parodos „Žiemą sportuosi - ligos nebijosi“ nuostatai.

Download
2019-01-09 Nr. V-15 Žiemą sportuosi - li
Adobe Acrobat Document 609.7 KB

„Jūratė ir Kastytis“

2018 metų gruodžio 13 dieną Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje  įvyko  tarptautinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kompiuterinių pateikčių konkurso pagal Jono Mačiulio - Maironio  kūrinį „Jūratė ir Kastytis“ baigiamasis renginys. Baigiamajame konkurso renginyje dalyvavo Kauno miesto, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos miestų  mokyklos pradinių klasių mokiniai.

Renginį daina pradėjo 3b klasių mokiniai. Pasveikinimo žodį tarė renginio organizatorės Tatjana Novikova ir Daiva Klusaitienė. Jos padėkojo Aleksandro Puškino  gimnazijos direktoriui Erikui Griškevičiui ir pavaduotojai Janai Čiurlienei už renginio kuravimą ir lėšų skyrimą konkurso nugalėtojų prizams. 

Renginį vedė 6 kl. mokiniai Marija Galkina ir Andrius Griškevičius. 5a klasės mokinė Viktorija Nalivaiko pristatė pateiktis apie poeto Maironio asmenybę, papasakojo apie poeto meilę gamtai, ypač jūrai. Poetas sakė, kad ilsėdamasis prie jūros iš palangiškių ir išgirdęs padavimą apie Jūratę ir Kastytį...

Svarbiausia renginio dalis buvo konkurso nugalėtojų pateikčių pristatymas. Pirmiausia savo darbus Skype programa  pristatė pradinių klasių mokiniai iš Zelenogradsko (Rusija). Renginio organizatorius džiugino, kad mokiniai nustebina vis gražesniais piešiniais,  turiningesniais rašinėliais - darbo refleksijomis, kuriose apmąsto, ką suprato, ko pasimokė skaitydami kūrinį, kaip sekėsi kūrinio siužeto ištraukas, pagrindinę kūrinio mintį atskleisti piešinio lape.  

Konkurso vertinimo komisijos nariai paskelbė nugalėtojus, įteikė diplomus, prizus ir palinkėjo, kad skaitymas, piešimas ir toliau padėtų mokytis pažinti save, lavintų mąstymą, vaizduotę, skatintų norą aktyviai dalyvauti tokio pobūdžio konkursuose.


„KALĖDOS, KALĖDOS…“

Gruodžio  3–13 dienomis Juozo Gruodžio memorialiniame muziejuje vyko Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų paroda konkursas „Kalėdos, Kalėdos…“, kurį organizavo Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, iniciatyvinė grupė ,,Vaikas – mokykla – šeima’’, Juozo Grušo memorialinis muziejus.  Visi atvirukai žavėjo savo išmone, kūrybingumu, o svarbiausia – kad tai buvo darbai, kuriuos kartu kūrė visa šeima.  45 autoriai  iš 13 ugdymo įstaigų, vadovaujami 35 mokytojų, parodai  pateikė 50 atvirukų. 

Išrinkta 12 darbų nugalėtojų: komisija išrinko 10 originaliausių darbų, o 2 nugalėtojus balsų dauguma išrinko muziejaus lankytojai.

NUGALĖTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Ugdymo įstaigos pavadinimas

Mokinio vardas, pavardė

Mokytojo vardas, pavardė

1

Kauno Milikonių progimnazija

Greta Petrauskaitė

Danutė Brazienė

2

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Tautvydas Petkus

Edita Miliušienė

3

Kauno ,,Vyturio’’ gimnazija

Aurimas Razomaitis

Skaidrė Žemaitienė

4

Kauno Žaliakalnio progimnazija

Titas Kaluževičius

Jautrutė Časinienė

5

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

Linas Gužys

Virginija Ručienė

6

Kauno Veršvų gimnazija

Saulė Liutkevičiūtė

Ilona Bublienė

7

Simono Daukanto progimnazija

Akvilė Dulskytė

Nida Juozaitienė

8

Kauno Petrašiūnų progimnazija

Jonas Ąžuolas Draugelis

Vida Matusevičienė

9

Kauno Milikonių progimnazija

Rūta Janulevičiūtė

Elena Miliauskienė

10

Kauno Žaliakalnio progimnazija

Gustas Mackevičius

Audronė Freitakienė

11

Kauno Milikonių progimnazija

Akvilė Rimkevičiūtė

Jolanta Balandienė

12

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Vakarė Žukauskaitė ir

Benas Žukauskas

Birutė Krapauskienė,

Genė Balčaitienė

 

 


„Sumani šeima“

Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojos pakvietė Kauno miesto mokyklų trečių klasių mokinius, jų šeimas, mokytojas į konkursą „Sumani šeima”. Konkurse dalyvavo šeimos iš 12 Kauno m. mokyklų.

Atsikratę kasdienybės rūpesčių, susėdę prie bendro stalo, konkurso dalyviai – vaikai ir tėvai – turėjo galimybę išbandyti savo jėgas, pasivaržyti su kitomis komandomis atlikdami įvairias pažintines, išmaniąsias, kūrybines užduotis. Kiekviena užduotis vertinta taškais – saldainiais.

Pasibaigus konkursui, komisija suskaičiavo saldainius, įvertino kiekvienos komandos darbą. Visi dalyviai apdovanoti  Milikonių progimnazijos  padėkomis ir saldžiaisiais prizais. Pačios sumaniausios, išradingiausios, kūrybiškiausios šeimos apdovanotos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro diplomais.

Konkurso prizininkai:

I vieta – Kauno „Nemuno“ mokyklos komanda (mokytoja Nijolė Janonytė);

II vieta – Kauno Senamiesčio progimnazijos (mokytoja Jolanta Grigaitienė) ir Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos (mokytojaVirginija Dautartienė) komandos;

III vieta - Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ (mokytoja Rima Stankevičienė) ir Kauno Milikonių progimnazijos (mokytoja Janina Mandravickienė).

„Mano šeimos šventės“

2018 m. lapkričio 5 d. – lapkričio 29 d. Kauno Petrašiūnų progimnazijoje vyko Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių bendrų kūrybinių darbų – fotopasakojimų paroda „Mano šeimos šventės“, kurios tikslas - suburti pradinių klasių mokinius, jų šeimos narius bei mokytojus bendrai kūrybinei veiklai. Ugdoma pagarba šeimai, pasidalinama puoselėjamomis šeimos tradicijomis, skatinama turiningai praleisti laisvalaikį, švęsti šventes.

Konkursui pateikta 34 kūrybiniai darbai iš 14 Kauno miesto ugdymo įstaigų.

Konkursą organizavo: 

Dileta Tindžiulienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Audronė Antanavičienė – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė;

Antanina Džiugienė – Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktorė;

Virginija Šidlauskienė - Kauno  Petrašiūnų progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui; 

Daina Girdzevičienė, Alma Katlauskienė - Kauno Petrašiūnų progimnazijos  pradinių klasių mokytojos, Kristina Gagienė – dailės ir technologijų mokytoja;

Nida Juozaitienė, Rasa Tamašauskaitė – Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojos;

,,Vaikas – mokykla – šeima“ sąveikos tobulinimo iniciatyvinės kūrybinės grupės narės.

Download
Nugalėtojai
nugalėtojai.pdf
Adobe Acrobat Document 274.7 KB

,,Aš ir pasaulis – 2018“

Kauno mokykloje – darželyje „Rūtelė‘ 2018 11 28 vyko Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada ,,Aš ir pasaulis – 2018“. Olimpiadą organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto pradinių klasių gabių vaikų iniciatyvinė grupė ir mokykla-darželis „Rūtelė“. Renginio tikslas – sudaryti galimybę gabių vaikų saviraiškai, įsivertinti savo socialinius ir gamtamokslinius gebėjimus, paįvairinti mokinių socialinį ir gamtamokslinį mąstymą, ugdyti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius, taikyti, sisteminti ir pasitikrinti teorines žinias. Dalyvavo 3 mokinių komandos iš 21 Kauno mokyklos. Dirbti komandoje visada smagu! Olimpiados dalyviai turėjo galimybę dirbti bendradarbiaujant ir priimti komandinius sprendimus. Komandoms buvo pateikiami klausimai ne tik iš pasaulio pažinimo programos kurso, bet ir plačiau. Mokiniai teisingus atsakymus žymėjo ActiVote pultelių pagalba.

Vertinama buvo Promethean Activinspire programos pagalba, stebint vertinimo komisijai. Šioje pasaulio pažinimo olimpiadoje laimėtojais tapo:

I vieta - „Ryto“ pradinės mokykla

II vieta - Prano Mašioto pradinė mokykla

III vieta - Kauno Kazio Griniaus progimnazija

III vieta - Panemunės pradinės mokykla

Dalyviai buvo apdovanoti organizatorių padėkomis ir prizais.

Download
rezultatai.pdf
Adobe Acrobat Document 194.6 KB

„Kalėdos, Kalėdos...“

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų parodos  - konkurso „Kalėdos, Kalėdos...“ nuostatai.

Download
KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ PARODOS.pdf
Adobe Acrobat Document 203.9 KB

„Aš ir pasaulis-2018“

Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiados „Aš ir pasaulis-2018“ nuostatai.

 

Download
Aš ir pasaulis 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 209.6 KB


Kauno pradinukai

Renginiai, akcijos, konkursai, metodinė medžiaga...


Metodinės konsultacijos

Kiekvieną mėnesį KPKC vyksta metodinio būrelio inicijuojamos metodinės konsultacijos - metodinės valandos.


Pasidairykime

Greitai