Piliakalnio paslaptis

Kalnai ant kalnų, ė ant tų kalnų

Kalnai ir maži kalneliai.

Tenai Lietuva per amžius buvo,

Kaip sako mūsų seneliai.

/Antanas Baranauskas/

 

Kovo 7 d. Kauno miesto pradinių klasių meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė sukvietė moksleivius, jų tėvelius ir mokytojus susirinkti ant Žalio kalno į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus, kuriuose atidarė Kauno miesto švietimo įstaigų mokinių, neformaliojo ugdymo  bei kultūros įstaigų vaikų koliažų ir maketų kilnojamąją parodą „Piliakalnio paslaptis“ bei pristatė respublikinę virtualią parodą https://piliakalniai.jimdo.com

Šia švente paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, siekdami sustiprinti vienybę ir meilę Tėvynei, jos žmonėms, kurie čia gyveno, gyvena ir gyvens.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos antrokė Milda Funkaitė (mokytoja Rasma Raudonienė) pasveikino visus susirinkusius nuostabiomis Jono Aisčio eilėmis „Tu esi“.

VDU „Atžalyno“ progimnazijos folkloro ansamblio „Kaukutis“ vaikai ( vadovės Birutė Viršilaitė , Asta Račinskaitė, Geda Žurkevičienė) atvėrė tradicijų lobyną -  jie skudučiavo, pūtė dūdmaišį, grojo kapela, porino sakmes, žadindami tautinę savimonę, meilę savam kraštui.

Šokiais nudžiugino J. Grušo meno gimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ jaunučiai (vadovė Ina Skirmantienė).

Mintimis apie virtualiąją parodą „Piliakalnio paslaptis“ ir jos eksponatus pasidalino Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Čiulkinienė, kuri administruoja svetainę https://piliakalniai.jimdo.com

Dvasinę bendrystę pajutome kartu  uždainuodami „Giedu dainelę“  pagal A. Baranausko žodžius (Ant piliakalnių, ant smėliakalnių/Ąžuolai šventi kerojo/Ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai,/Kuriuos lietuviai turėjo.)

Tautinės kultūros centro metodininkė, tautodailininkė, mokytoja ekspertė Eglė Vindašienė visus sukvietė ne tik bendrai dainai, bet paragino mokytojus drauge su savo mokiniais keliauti po piliakalnius, skaityti padavimus, lankyti pilkapius, o nuotraukomis bei savo kūryba (tekstais, piešiniais, koliažais) ir toliau pildyti virtualią svetainę.

Renginio metu MTKC direktorė Laimutė Vaitiekūnienė įteikė padėkas maketų ir koliažų kūrėjams, sveikinimo žodžius tarė Kauno m. švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Dileta Tindžiulienė, Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų pavaduotoja Regina Ginelevičienė. Parodos atidarymo šventėje svečiavosi ir KPKC metodininkė Audronė Antanavičienė bei Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, mokytoja ekspertė Jolanta Vengalienė.

Iš viso sulaukėme 90 darbų. Kūrybiniai darbai į parodą atkeliavo iš Alytaus, Babtų, Mažeikių, Telšių, Vilniaus bei Vilniaus rajono ugdymo įstaigų bei 17 Kauno miesto ugdymo įstaigų .

Maloniai nustebino tai, kad mūsų projektu susidomėjo ne tik Lietuvoje gyvenantys vaikai, bet ir tie, kuriuos nuo Lietuvos  skiria Atlanto vandenynas. Sulaukėme 4 darbų iš Niujorko Maironio Lituanistinės mokyklos. Laiške jie parašė: „Nors esame toli - Niujorke, bet  taip pat domimės savo tėvynės Lietuvos istorija, praeitimi ir piliakalniais.  Džiaugiamės galimybe dalyvauti parodoje kartu su Lietuvoje gyvenančiais vaikais“.

Ar žinote, kiek piliakalnių yra Kauno mieste? Sužinoti galite pažiūrėję Kauno moksleivių techninės kūrybos centro animacijos būrelio (vadovė Dalia Narkevičiūtė) sukurtą filmuką, kurį rasite svetainėje https://piliakalniai.jimdo.com

Džiugu, kad šiam projektui susivienijo ne tik formalaus bet ir neformalaus švietimo įstaigos -

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras ir Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai.

Tikime, kad šis projektas paskatins vaikus, jų artimuosius ir mokytojus domėtis savo gimtuoju kraštu, jo istorija, užkopti į piliakalnius, atrasti jų paslaptis.

 

Meninės raiškos iniciatyvinės grupės koordinatorė Rasma Raudonienė