Pasitarimai

Spalio 25 d. 14 val.  KPKC vyks tik iniciatyvinės kūrybinės grupės „Sveikos gyvensenos skatinimo“ narių pasitarimas.

Lapkričio 7 d. 14 val. KPKC vyks gerosios patirties sklaida „Moderni kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme“pradinių klasių mokytojams.