Trumpųjų vaizdo reportažų anglų kalba konkursas drąsina mažuosius kalbėti užsienio kalba

Vienu sakiniu nusakyti kalbos mokėjimo svarbą yra sudėtinga, nes kalbos mokėjimas suteikia mums labai daug galimybių. Kalba tai žodžiai iš kurių sudedame sakinius, sakiniais mes kalbame, rašome, skaitome.  Kalba, kurios mokomės, atspindi tos šalies kultūrą.

Ypatingai svarbūs pirmieji užsienio kalbos mokymosi metai. Mokytojui reikia padrąsinti mokinį kalbėti, padėti suprasti kitą kalbantįjį.

Ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinės grupės pedagogai ilgokai rinko idėją  komunikacijai užsienio kalba skatinti. Pasirinkta  antrokams artima tema “Man patinka”, forma – trumpasis vaizdo reportažas anglų kalba, trukmė iki 60 sekundžių. 

Kauniečių  iniciatyva susilaukė ne tik Kauno miesto mokytojų palaikymo, konkurso idėja palaikė ir užsienio šalys. Jame  dalyvavo 5  kitų šalių mokiniai. 

Darbus trumpųjų vaizdo reportažų anglų kalba  konkursui pateikė 112  8 – 9 metų amžiaus mokinių, kurie anglų kalbos mokosi pirmus metus.

Konkurso dalyvių darbus vertino: Renata Skučienė (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos užsienio kalbų dėstytoja), Dovilė Manukian (Karalienės Mortos mokyklos padalinio vadovė), Inga Čeplikienė (Marijampolės marijonų gimnazijos anglų ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė), Audronė Timofejevienė (Kauno ,,Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, vadovėlių ,,School English“ ir ,,Golden Key“ bendraautorė),  Kristina Stašaitienė (Kauno rajono Babtų gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja).

I – III  vietas konkurse laimėjo 20 mokinių, 92 autorių darbams skirtos nominacijos.

Konkurso organizatoriai Dileta Tindžiulienė, Kauno m. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Stanislovas Šimanauskas, Kauno m. Kazio Griniaus progimnazijos direktorius, Edita Rabizaitė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Rasa Petružienė,  Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodinės grupės narė, Kauno m. Prano Mašioto pradinės mokyklos anglų k. mokytoja ekspertė,  Jurgita Tatarūnienė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodinės grupės narė, Kauno m. mokyklos-darželio ,,Rūtelė“ anglų k. mokytoja metodininkė Kristina Švagždienė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodinės grupės narė, Kauno m. Panemunės pradinės mokyklos anglų k. mokytoja metodininkė dėkoja konkurso dalyviams ir kviečia  dalyvauti konkurse 2018  metais.

Download
Antrų klasių mokinių tarptautinio virtualaus vaizdo reportažų konkurso ,, Man patinka 2017 “ dalyviai, nominacijos, laimėtojai
I like dalyvių 86 dalyvių sąrašas.pdf
Adobe Acrobat Document 233.2 KB
Download
Tarptautinio virtualaus II klasių mokinių vaizdo reportažų anglų kalba konkurso ,,Man patinka 2017“ nugalėtojai
I like nugalėtojai.pdf
Adobe Acrobat Document 195.5 KB