Apie mus1. Jolanta Vengalienė (mokytoja ekspertė)

Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

Atsakinga už metodinę veiklą Kauno Dainavos vid. m-kloje, B.Brazdžionio m-kloje -daugiafunkciame centre, ,,Atžalyno“ vid. m-kloje, J. Urbšio katalikiškoje vid. m-kloje, A.Stulginskio m-kloje- daugiafunkciame centre, Montesori darželyje - m-kloje ,,Žiburėlis“.

j. vengaliene@yahoo.com 868215375

2. Larisa Bukinienė (mokytoja metodininkė)

Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis

Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja. 

Atsakinga už viešuosius ryšius ir bendradarbiavimą su kitais metodiniais būreliais.

Atsakinga už metodinę veiklą  Kauno Tirkiliškių  m-kloje- darželyje, J. Dobkevičiaus vid. m-kloje, šv. Pranciškaus m-kloje, ,,Šilo“ prad. m-kloje.

akacija55@gmail.com 867438396, 264100

3. Violeta Mickevičienė (mokytoja metodininkė)

Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla

Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio sekretorė.

Atsakinga  už metodinę veiklą  Kauno  St. Lozoraičio vid. m-kloje, Veršvų vid. m-kloje, J. ir P. Vileišių m-kloje – daugiafunkciame centre.

Violmic@zebra.lt 861213886

4. Lina Jurevičienė (mokytoja metodininkė)

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Atsakinga už metodinę veiklą  Kauno ,,Paparčio“ prad. m-kloje, ,,Vėtrungės“ prad. m-kloje, ,,Panemunės“ prad. m-kloje, K.Griniaus progimnazijoje, Rokų gimnazijoje.

linaj@kgm.lt 867238203

5. Dalė Mikalauskienė (mokytoja metodininkė)

Kauno ,, Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla

Atsakinga už metodinę veiklą  Kauno  Pilėnų pagr. m-kloje,  KTU inžinerijos licėjuje, V. Kuprevičiaus pagr. m-kloje, Jono Žemaičio-Vytauto progimnazijoje,  ,,Vyturio“ katal. vid.

m-kloje , kunigaikščio Vaidoto m-kloje –daugiafunkciame centre.

daliamikalausk@gmail.com 861223299

6. Aldona Labatmedienė (mokytoja ekspertė)

Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla

Atsakinga už metodinę veiklą  Kauno  m-kloje- darželyje  ,,Šviesa“,   ,,Varpelio“ prad. m-kloje, humanitarinėje pagr. m-kloje,  Kovo 11-osios  vid. m-kloje, ,, Nemuno“ m-kloje - daugiafunkciame centre, S. Daukanto vid.  m-kloje, KTU Vaižganto progimnazijoje.

labatmediene_pedagoge@yahoo.com 868477883

7. Daiva Švedienė (mokytoja metodininkė)

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla

Atsakinga už metodinę veiklą  Kauno  m-kloje - darželyje ,, Rūtelė“, V. Kudirkos progimnazijoje, Gedimino sporto ir sveikatinimo vid. m-kloje, Senamiesčio progimnazijoje, V.Bacevičiaus prad. m-kloje, VšĮ Montesori prad. m-kloje, Žaliakalnio progimnazijoje, A. Puškino gimnazijoje.

d.svediene@gmail.com 868600779

8. Dalia Sutkaitienė (mokytoja metodininkė)

Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla

Atsakinga už metodinę veiklą  Kauno  Pr. Mašioto prad. m-kloje, ,,Ryto“ prad. m-kloje, T.Ivanausko progimnazijoje, ,,Žiburio“ pagr. m-kloje

dsutkaitiene@gmail.com 861016114

9. Jūratė Skerstonienė (mokytoja metodininkė)

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

Atsakinga už metodinę veiklą Kauno  šv. Kazimiero pagr. m-kloje, M. Mažvydo pagr. 

m-kloje,   Jono Pauliaus II gimnazijoje, Milikonių vid. m-kloje.

jskerstonienė@gmail.com 861234214

10. Loreta Drūlienė (mokytoja metodininkė)

Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla

Atsakinga už metodinę veiklą Kauno  Palemono gimnazijoje, Vaišvydavos  pagr. m-kloje, J. Grušo meno vid.  m-kloje, M.Valančiaus prad. m-kloje.

loretadru@gmail.com 868226448


Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dileta Tindžiulienė

darbo tel. 422781, mob. 868681373  

dileta. tindziuliene@kaunas.lt   


KPKC metodininkė Audronė Antanavičienė

darbo tel. 200127, mob. 867058081

audrone.antanaviciene@kpkc.lt