Iniciatyvinės kūrybinės grupės

  • Gabių mokinių iniciatyvinė grupė
  • „Vaikas - mokykla - šeima“ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė
  • Meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė
  • Tyrimo vykdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė
  • Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė
  • Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė
  • IKT diegimo iniciatyvinė kūrybinė grupė
  • Tautinių tradicijų puoselėjimo iniciatyvinė kūrybinė grupė