Gabių mokinių iniciatyvinė grupė

Veiklos programa 2016 metams

Tikslas 

Sudaryti sąlygas gabių mokinių poreikiams, kūrybiškumui, saviraiškai atsiskleisti bei skatinti jų motyvaciją, lyderystę bei žingeidumą.

  • Šio tikslo įgyvendinimui siekiama: 
  • sudaryti sąlygas gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo plėtrai;
  • rinkti, analizuoti ir platinti informaciją apie gabių vaikų ugdymo patirtį Lietuvoje ir užsienyje;
  • ieškoti naujų metodinių priemonių ir instrumentų darbui su gabiais vaikais bei dalintis gerąja  patirtimi;
  • bendradarbiauti su kitomis iniciatyvinėmis grupėmis („Vaikas-Mokykla-šeima“, IKT diegimo), ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodiniu būreliu, kitais  socialiniais partneriais. 
  • organizuoti  gabiems vaikams skirtus renginius, suteikiant galimybę būti atpažintiems ir pripažintiems. 

Uždaviniai: 

  • pasitarimų, konsultacijų, paskaitų metu tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, atpažįstant ir ugdant gabų mokinį;
  • sudaryti sąlygas gabių mokinių dalyvavimui, organizuojant mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus, viktorinas, popietes.

Eil.
Nr.

Renginiai

Data

Vieta

Atsakingi

1.

Matematikos popietė 2-ų klasių mokiniams „Mąstau ir skaičiuoju“.

Kovo mėn.

KTU  Inžinerijos licėjus

A. Labatmedienė,
A. Urbonienė,
I. Žemantauskienė

2.

Viktorina „Protų mūšis“  3-ių klasių mokiniams.

Kovo mėn.

Panemunės pradinė mokykla

E. Stankevičienė,
V. Vedegienė,
R. Stankevičienė

 

3.

 

Diskusija „Aktyvieji  mokymo(si) metodai.“ Susipažinimas su nauja lietuvių kalbos programa.

 

Kovo mėn.

 

KTU  Inžinerijos licėjus

A. Labatmedienė,
I. Žementauskienė

 

4.

Matematikos olimpiada 4-ų klasių mokiniams „Skaičiukas - 2016“.

Balandžio mėn.

„Varpelio“  pradinė mokykla

A. Labatmedienė,
G. Paražinskienė,
I. Žemantauskienė

5.

Lietuvių kalbos diktantas 4-ų klasių mokiniams „Raštingiausias pradinukas“.

Gegužės mėn.

„Vyturio“  gimnazija

A. Labatmedienė,
E. Stankevičienė,
D. Mikalauskienė

6.

Lietuvių kalbos viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ 4-ų klasių mokiniams.

Spalio mėn.

Darželis -  mokykla „Šviesa“

E. Stankevičienė,
D. Mikalauskienė

7.

Popietė 4-ų klasių mokiniams
„Aš ir pasaulis“.

Lapkričio mėn.

Mokykla – darželis „Rūtelė

A. Labatmedienė,
E. Stankevičienė,
Z. Vaitulionienė


2015 m. veiklos ataskaita

Download
2015-gabiu-ataskaita.pdf
Adobe Acrobat Document 280.8 KB

2014 m. veiklos ataskaita

Download
2014-gabiu-ataskaita.pdf
Adobe Acrobat Document 282.7 KB

Nariai

 Eil.nr.

  Vardas, pavardė

  Pareigos

Darbovietė

Kontaktai

1.

Aldona Labatmedienė

koordinatorė

Kauno Simono Daukanto progimnazija

labatmediene_pedagoge@yahoo.com

2.

Evelina Stankevičienė

koordinatorė

Kauno mokykla-darželis "Šviesa"

evelina.stankeviciene@gmail.com

3.

Ingrida Žemantauskienė

sekretorė

Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla

zemingrida@gmail.com

4.

Daina Gitana Paražinskienė

narė

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla

anatigas@gmail.com

5.

Ilona Jesevičienė

narė

Kauno „Nemuno“ mokykla  – daugiafunkcis centras

ilonajes@gmail.com

6.

Sandra Mykolaitienė

narė

Kauno „Nemuno“ mokykla  – daugiafunkcis centras

sandramykolaitiene@gmail.com

7.

Daiva Selvianienė 

narė

Kauno mokykla-darželis "Šviesa"

daiva.selvianiene@inbox.lt

8.

Kristina Grybienė

narė

Kauno mokykla- darželis  "Šviesa"

kristinagrybien4@gmail.com

9.

Aušra Jankauskienė

narė

Kauno mokykla- darželis "Šviesa"

ausra7jank@gmail.com

10.

Vida Karčiauskienė

narė

Kaunomokykla-darželis "Šviesa"

vida.karciauskiene@gmail.com

11.

Dalia Sutkaitienė

narė

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

dsutkaitiene@gmail.com

12.

Rima Papievienė

narė

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

papieviene@gmail.com

13.

Inesa Matižonkienė

narė

Kauno Kovo - osios gimnazija

lankesa@gmail.com

14.

Auksė Frejienė 

narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

aukse.frejiene@gmail.com

15.

Dalė Mikalauskienė

narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

daliamikalauskien@gmail.com

16.

Rita Sadauskienė

narė

Kauno ,,Vyturio“ gimnazija

risadauskiene@gmail.com

17.

Gitana Skaudienė

narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

skaugitana@gmail.com

18.

Jolanta Šturmienė

narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

sturmjola@gmail.com

19.

Zinaida Vaitulionienė

narė

Kaunomokykla-darželis „Rūtelė“

zinaida.v@gmail.com

20.

Laima Žiaukienė

narė

Kaunomokykla-darželis „Rūtelė“

l.ziaukiene@gmail.com

21.

Rima Stankevičienė

narė

Kauno Montesorim/d „Žiburėlis“

stankeviciene.rima@gmail.com

22.

Vita Vedegienė

narė

Kauno Panemunės pradinė mokykla

vitave@gmail.com

23.

Grasilda Celiešienė

narė

Kauno Rokų gimnazija

grasildac@gmail.com

24.

Edita Miliušienė

narė

Kauno Jono Pauliaus II  gimnazija

medita63@gmail.com

25.

Aldona Komisaraitienė

narė

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla

aldakom@gmail.com

26.

Danguolė Danielienė

narė

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla -darželis

danguole.daniela@gmail.com

27.

Rasa Simonavičienė

narė

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla -darželis

raselesimona@gmail.com

28.

Daiva Jankauskienė

narė

V. Kuprevičiaus pagrindinė mokykla

daivadaiva5.d@gmail.com

29.

Danguolė Gilienė

narė

V. Kuprevičiaus pagrindinė mokykla

danguolegiliene@gmail.com

30.

Asta Žemgulytė

narė

Kauno P. Mašioto pradinė

asta.zemgulyte@gmail.com

31.

Vesta  Žukienė

narė

KaunoP. Mašioto pradinė mokykla

wwesstina@gmail.com

32.

Aušra Liu

narė

Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

ausrytele@gmail.com

33.

Aldona Urbonienė

narė

KTUInžinerijos licėjus

alurboniene@gmail.com

34.

Loreta Paulauskienė

narė

KTUInžinerijos licėjus

ploreta407@gmail.com

35.

Aušrelė Venclovienė

narė

KTU Vaižganto progimnazija

venausra@gmail.com

36.

Rita Križinauskienė

narė

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla

ritakrizinauskiene@gmail.com

37.

Gitana Kairienė

narė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

gitanakairiene@gmail.com

38.

Jūratė Valančauskienė

narė

„Paparčio“ pradinė mokykla

jurvala@gmail.com

39.

Asta Buckiūnienė

narė

Kauno Panemunės pradinė mokykla

asta.buckiuniene@gmail.com