Tyrimo vykdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė

Mokslas turi tarnauti žmogaus kūrybiniams tikslams. Maža kaupti žinias; reikia jas kaip galima plačiau skleisti ir panaudoti gyvenime.

N.Rubakinas

Paskirtis:

Iškilus neatidėliotiniems klausimams, žmogui būdinga kuo greičiau juos spręsti. Prieš sprendžiant reikia įsitikinti, kad tai, kas neduoda ramybės, iš tikrųjų yra problema. Tėra vienas būdas tą padaryti – išsamiai apibūdinti jos ypatybes ir išnagrinėti ją sukėlusias priežastis, sąsajas, t.y. atlikti tyrimus. Tyrimų vykdymo grupė suburta 2003/2004 m.m. siekiant:

  • atlikti tyrimus analizei aktualiais klausimais iškilusiais pradinėje mokykloje;

  • išsiaiškinti jų dažnumą, intensyvumą, pasireiškimo formas, aktualumą;

  • teikti mokytojams rekomendacijas, siūlyti galimus sprendimo būdus;

  • plėtoti bendradarbiavimą tarp pradinių klasių mokytojų dirbančių įvairiose Kauno miesto mokyklose.

Atlikti tyrimai:

„Efektyvios tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo formos" 2004 m. (2004-03-25 pristatytas Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinių ratelių pirmininkų pasitarime „Efektyvūs bendradarbiavimo būdai su mokykla“ A.Stulginskio vidurinėje mokykloje bei 2005-10-17 seminare Kauno miesto ir apskrities pradinių klasių mokytojams „Efektyvūs bendradarbiavimo būdai su mokinio šeima Kauno miesto pradinėje mokykloje“)

 

„Dėmesio išlaikymo tyrimas" 2004 m. (2004-04-29 pristatytas J.Basanavičiaus vidurinėje mokykloje vykusioje konferencijoje „Bendradarbiaudami atrandame“)

 

„Besimokančiojo tipas. Dominuojančio smegenų pusrutulio tyrimas" 2005 (pristatytas kūrybinės grupės susirinkime)

 

„Mokymosi krūvio reguliavimo tyrimas" 2005 m. (pristatytas Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinių ratelių pirmininkų pasitarime „Varpelio“ pradinėje mokykloje)

 

„Trečios klasės mokinių požiūrio į dienos rėžimą tyrimas" 2006 m. (buvo publikuotas „Informaciniame leidinyje“)

 

„Pradinių klasių moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo situacijos tyrimas"2007 m. („Dialogo“ redakcija ruošia spaudai)

 

Nariai

Nuo 2003/2004 m.m.

Ramunė Bankauskienė

A.Stulginskio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, grupės koordinatorė

ramunebank@gmail.com

 

Rūta Cylikienė

A.Stulginskio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, grupės sekretorė

edogabija@meganet.lt

 

Saulė Eimutienė

Petrašiūnų vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

sauleeim@gmail.com

 

Liudmila Štaupienė

Milikonių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

s.liuda@gmail.com

 

Ramunė Barkauskienė

Dainavos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

ramunebarkauskiene@yahoo.com 

 

Vilma Kanclerienė

J.Dobkevičiaus vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

vilmakanclerienė@yahoo.com

 

Rasa Pečiulienė

Palemono vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

r.peciuliene@one.lt

 

Nuo 2004/2005 m.m.

Rasa Girnienė

Palemono vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Rasagirniene@gmail.com

 

Edita Suchockienė

A.Stulginskio vidurinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja – laikinai sustabdė narystę

Edditta12@gmail.com

 

Nuo 2006/2007 m.m.

Vitalija Bajorienė

Milikonių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

vitabaj@one.lt

 

Lidija Kasiulynienė

Kauno darželio - mokyklos “Šviesa” direktorės pavaduotoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Lidijakas@gmail.com

 

Arūnė Janulevičienė

Kauno „Vyturio“ vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

arunele@freemail.lt

 

Rasa Kiselienė

Kauno „Vyturio“ vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė