Ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinės grupės nariai

Edita Rabizaitė

edita.rabizaite@kgm.lt 

860411860

K. Griniaus progimnazija


Rasa Petružienė

petruziener@yahoo.com

868258486

P. Mašioto pradinė mokykla


Jurgita Bugenienė

jurgitabugeniene@gmail.com

861869122

„Šilo“ pradinė mokykla


Jurgita Tatarūnienė

jurgitakl@yahoo.com

862010859

Mokykla darželis „Rūtelė“


Greta Jonaitienė

gjonaitiene@yahoo.com

869936783

Dainavos pagrindinė mokykla


Jolanta Žygienė

zygiene@yahoo.de

861233686

Suzuki pradinė mokykla


Kristina Švagždienė

ksvagzdiene@gmail.com

861347632

Panemunės pradinė mokykla