Priemonės atsisiuntimui


Reikalavimai priemonėms
Reikalavimai priemonėms


Aprašas baigus priešmokyklinio ugdymo programą

Pateikiama ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio priimtą rekomendacijos formos pavyzdį baigus priešmokyklinio ugdymo programą.

Siūloma trumpai,  aiškiai, neišsiplečiant pateikti esmę apie vaiko ryškiausius pasiekimus, taip pat drauge su švietimo  pagalbos specialistu atkreipti dėmesį, kad mokytojas žinotų, kaip talkinti.

Download
Rekomendacija-PU.pdf
Adobe Acrobat Document 190.0 KB

Virtuali dėlionė

Virtuali dėlionė „Lietuva“.


Smulkioji lietuvių tautosaka. Mįslės 

Sonatos Bružienės (Kauno Panemunės pradinė mokykla) priemonė "Smulkioji lietuvių tautosaka. Mįslės".

Download
Mįslės
S.Bruziene.Misles.zip
Compressed Archive in ZIP Format 675.3 KB