Pasidairykime po pradinukų klases

Kauno Panemunės pradinė mokykla

01. Pertrauka bibliotekoje (informaciniame centre).

Vilma Gaubienė - bibliotekos (informacinio centro) vedėja.


02. Klasės erdvė skirta lietuvių kalbos taisyklių įsiminimui ir įtvirtinimui. Stendų turinys nuolat kinta, yra pritaikomas prie analizuojamos medžiagos.

Natalija Bankauskaitė, pradinių klasių vyr. mokytoja.


03. 1b klasės erdvė pavadinta „Mandagėnais". Sėdėdami ant kilimo, ryto rato metu šnekamės kaip mums pavyksta įgyvendinti „Gražaus elgesio klube" aptartas temas. Visą patirtį kaupiame „Mandagėnų" lagamine. Kiekvieną savaitės penktadienį pasidžiaugiame savo „Knygų uogiene" – perskaitytų knygučių sąrašu, kurį kaupiame „Knygų uogienės' stiklainiuose.

Rima Stankevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja.


04. 1a – „Giliukų" klasės erdvė pražydo gaiviais pavasariniais žiedeliais. Čia mokiniams sudaryta puiki edukacinė aplinka – mokytoja ir mokiniai savo klasėje gali dirbti prie interaktyvios lentos. Susirinkę prie klasės gimtadienių medžio Giliukai aptaria bendruomenės naujienas. Be to mokinukai nepamiršta parašyti padėkų savo draugams į Ačiū lentą.

Sandra Bernackienė, pradinių klasių vyr. mokytoja.


05. Pamoka bibliotekoje (informaciniame centre).

Vilma Gaubienė - bibliotekos (informacinio centro) vedėja.


06. Pamoka „Menų menėje". Čia, prie didelių patogių stalų, vyksta ne tik dailės, bet ir keramikos užsiėmimai.

Giedrė Stankevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.


07. Šaškių ir šachmatų pertrauka.

Vilma Gaubienė - bibliotekos (informacinio centro) vedėja.


08. Laivas – tai klasės sienlaikraštis. Laivo burėje skelbiama informacija: tvarkaraštis, klasės taisyklės, mėnesio ugdoma vertybė, klasės naujienos ir pan. Jis naudojamas ir mokinių skatinimui. Kiekvienas mokinys turi po kajutės langelį, kurį papuošia simboliai: auksinė žuvelė – gimtadienis, inkaras – budintysis, knyga – savaitės skaitytojas.

Vita Vedegienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija

01. Pavasarį parskrendantys paukščiai.

Violeta Valienė, mokytoja metodininkė.


02. Mokomės reikšmines žodžio dalis.

Violeta Valienė, mokytoja metodininkė.


03. Matematika linksmiau ir įdomiau.

Violeta Valienė, mokytoja metodininkė.


04. Keliaujame po matematikos šalį. Plotas ir perimetras.

Violeta Valienė, mokytoja metodininkė.


05. Čyru vyru, čiku, čiku,

Gera laukt linksmų Velykų.

Violeta Valienė, mokytoja metodininkė.Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla


Dauguma miesto vaikų atitrūkę nuo gamtos, kaimo...


Todėl mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojoms kilo idėja įkurti „savo" kaimišką kampelį mokyklos koridoriuje.


01. Kaimiškos pirkelės mokyklos koridoriuje. Jame vyksta edukaciniai užsiėmimai, integruotos pamokos, konkursai, mugės, parodos.

Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


02. Kaimiška pirkelė. 1 A klasė

Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


03. 1 A klasė. Mokyklinė lenta ir stendai išpuošti medžio pjaustiniais.

Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


04. Ūkinis pastatas. Mergaičių tualetas.

Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


05. Tautinių tradicijų ugdymosi klasė.

Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


06. Audimo staklės ir močiučių austos lovatiesės.

Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


07. Mokytojų, mokinių ir jų tėvelių surinkti eksponatai.

Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

01. Gimnazijos muzikos kabinete yra projektorius, kiekvienam mokiniui skirtas kompiuteris. Čia galima ne tik žiūrėti, klausytis, dainuoti pagal karaoke, bet ir pačiam kurti kompiuterines kompozicijas.

Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.


02. Aktų salėje sumontuota puiki garso ir apšvietimo aparatūra.Mokiniams labai patinka bendraamžiams parodyti tai, ką jie išmoko įvairių būrelių repeticijų metu.

Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.


03. Daugumoje pradinių klasių kabinetų antrus metus naudojamos interaktyvios lentos, teikiančios daug galimybių mokymą(si) padaryti įdomų ir patrauklų.

Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.


04. Neseniai suremontuotoje sporto salėje erdvu ir šviesu, gausu įvairių kūno kultūros lavinimo priemonių. Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja. 05. Puikiai įrengtoje choreografijos salytėje noriai renkasi ir baleto paslapčių mokosi jaunosios gimnazijos šokėjos.

Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.


06. Nemažai pamokų pradinių klasių mokiniai praleidžia kompiuterinių technologijų kabinete, kur gilina įvairių dalykų žinias naudodamiesi mokomosiomis programomis.

Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.


07. Technologijų kabinete, įrengtame kaip nedidelės kavinės virtuvė, mergaitės ir berniukai gilinasi į kulinarijos pasaulį.

Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.


08. Gimnazijos muziejuje daug eksponatų, skirtų didžiajam Rusijos poetui A.Puškinui, kurio vardu pavadinta mūsų gimnazija, o taip pat įvairių vertybių. susijusių su mūsų mokymo įstaigos istorija.

Tatjana Novikova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rita Baradienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

01. Priešmokyklinio ugdymo grupė. Baldai atitinka vaikų ūgį. Lentynose ugdymui reikalingos priemonės ir žaislai. Ant sienų – plakatai, televizorius ir vaikų darbeliai.

Vaikų poilsiui skirtas minkštasuolis, kilimas ir žaidimų namelis. Visa aplinka estetiška, spalvinga, pritaikyta priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikiams.

Zita Mogenienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. mokytoja


02. Klasės aplinka pritaikyta joje besimokantiems pirmokams. Yra daug vaizdinės medžiagos: raidžių traukinys, dvibalsių traukinukas, magnetinės skaičių kortelės, laikrodžio modelis, plakatai apie saugų elgesį, klasės elgesio taisyklės. Vaikų kūrybiniai darbai eksponuojami ant pažinimo medžio. Kabinete turime ir audio-video techniką: kompiuterį, televizorių, spausdintuvą, grotuvą.

Dalė Ulevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


03. Klasės jaukumą sukuria netradiciškai dažytos sienos, nuolat puošiamos mokinių kūrybiniais – projektiniais darbais, mokymą/si lengvinančiom mokymo priemonėm. Nauji mobilūs suolai sustatomi netradiciškai ir pritaikomi grupiniam darbui. Klasė kompiuterizuota, yra televizorius, kas kryptingai ir aktyviai naudojama mokymo/si procese.

Adelė Paukštienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


04. Ic klasėje ant kamštinės sienos vaizdinė priemonė "Pažinimo takas". Jos paskirtis trejopa: lietuvių kalbos pamokose padeda susipažinti su raidėmis ir išmokti jas rašyti; matematikos pamokose padeda pažinti plokštumines geometrines figūras ir jų sąvokas; daliės pamokose moko spalvų pažinimo ir taisyklingų jų pavadinimų.

Asta Karvelienė, pradinių klasių vyr. mokytoja


05. Funkcionali ir mobili klasės aplinka, pritaikyta besimokantiems antrokams, įvairiems jų poreikiams. Nesunku sukurti mažesnes erdves individualiai ar grupinei mokinių veiklai. Mokymuisi reikalinga medžiaga grupuojama klasės zonose pagal dalykines sritis: lietuvių, matematikos, gamtos, skaitymo. Klasės galinė siena skirta mokinių darbų parodai.

Dalia Sutkaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


06. Klasės ugdomoji aplinka sukurta trečiokų mokymuisi ir dalykinėms kompetencijoms ugdyti. Vaizdinė medžiaga ir ugdymo priemonės išdėstytos pagal dalykines sritis. Keičiamos, papildomos mokslo metų eigoje, pagal temas ir ugdymo programos turinį.

Rima Papievienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


07. Klasė suskirstyta į dvi zonas: ugdymo ir laisvalaikio. Laisvalaikio zonoje – minkšta baldų dalis, grožinės literatūros bibliotekėlė, lentynos žaidimams bei priemonių krepšeliams. Šioje zonoje mokiniai žaidžia įvairius stalo žaidimus, ilsisi, skaito knygeles, švenčia gimtadienius, šoka, vaidina.

Ingrida Ūsienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


08. Anglų kalbos kabinetas pritaikytas ankstyvajam anglų kalbos ugdymui, kuris vyksta pogrupiais. Kabinete yra 9 kompiuterizuotos darbo vietos, multimedija, muzikinis centras. Nuolat eksponuojami vaikų projektiniai kūrybiniai darbai. Yra daug žaislų, skirtų vaidinimui, mokomųjų stalo žaidimų; žodynai, angliškos grožinės literatūros bibliotekėlė mokiniams.

Edita Jusienė, anglų kalbos vyr. mokytoja; Jurgita Vytienė, anglų kalbos mokytoja.VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla

01. „Kirmėliukas" Ši priemonė naudojama pradinėse kl. lietuvių k. pamokose mokantis reikšminių žodžio dalių. Mokiniai susipažįsta su žodžio dalimis, kai kuriais žodžių darybos būdais. Nuolat matydami šiuos apibrėžimus bei reikšminių žodžio dalių žymėjimo būdus, pradinukai greičiau ir geriau juos įsimena, todėl lengviau sekasi taisyklingai skirstyti žodžius žodžio reikšminėmis dalimis.

Rita Antanavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


02. „Įsidėmėk" Ši vaizdinė metodinė priemonė naudojama lietuvių k. pamokose mokantis įsidėmėtinos rašybos žodžius. Mokiniai sužino, kad yra tokių žodžių, kurių rašybą reikia atsiminti. Nuolat matydami šiuos žodžius, mokiniai geriau įsimena jų rašybą, todėl rašydami daro mažiau klaidų.Naudojant šią priemonę daug žaidžiama: mokomasi sudaryti naujus žodžius.Taip lavinama mokinių kalba, turtinamas žodynas.

Rita Antanavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


03. „Veiksmažodžių malūnas" Ši priemonė naudojama lietuvių k. pamokose. Jos pagalba mokiniai geriau įsimena kiek yra veiksmažodžių laikų, kaip jie vadinasi. Naudojant šią priemonę mokomasi veiksmažodžius asmenuoti.

Rita Antanavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


04. „Gyvasis kampelis"- koridoriuke įrengtas gyvasis kampelis,- tai nedidelis akvariumas su būtiniausia įranga ir narveliai degučiams bei žiurkėnams.Čia mokiniai įgyja globos kompetenciją, ugdosi pareigingumą.Akvariume nusistovi vietinė ekosistema ir jis nereikalauja daug priežiūros, bet mokiniai su mokytoja įsodina augalų, gydo žuvytes, stebi temperatūrą,moliuskų gyvenimą.Žuvytes ir graužikus mokiniai šeria, keičia graužikų pjūvenas, žino,kad turi laiku įpilt vandens, žaisdami nesumaišyti lyčių, nes graužikai sumaišyti narve greit dauginasi.Tad ir pertraukų metu mokiniai patiria gerų emocijų, įsigyja žinių.

Ramunė Klimaševskytė Krulienė,pradinių klasių mokytoja metodininkė


05. „Klasės teatras" – tėvelių įrengta lėlių teatro scena, kuri išpiešiama pagal būsimą spektaklį vaikų, lėles mokiniai pasigamina iš plastikinių butelių papjė mašė technika.Tai ne tik spektaklių gimimo vieta, čia vedamos siužetinės pamokos-„Ragana Asimiliacija", „Burtininko Žvaigždiaskaičio pamokėlė","Pereik užburtą mišką" ir pan.

Ramunė Klimaševskytė Krulienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


06. „Klasės gėlynas"- buvusi mokyklos kieme smėlio dėžė paversta gėlynu.Mokiniai ant palangių daigina petunijas, serenčius, daugina iš šakelių palergonijas, jas persodina į gėlyną, ravi, lieja, tręšia.O buvo išauginę ir moliūgą... Kiek atokiau klasės trešnė ir pušaitės- gal jos pamos ir mokyklą pabaigus..Taip ugdoma gamtosauginė kompetencija.

Ramunė Klimaševskytė Krulienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


Kauno Prano Mašioto Pradinė mokykla

01. Didelė ,erdvi klasė. Reguliuojamo aukščio stalai ir kėdutės. Mokinių kūrybinių darbų parodėlė. Siena su stiklu skiria klasę ir žaidimų kambarį.


02. Kiekvienas mokinys turi savo stalčių. Spintose ir dėžutėse mokytojos priemonės. Klasės bibliotekėlė.


03. Žaidimų kambarys. Poilsio vieta.


04. Prausykla. Spinta, skirta dailės, keramikos priemonėms susidėti. Valymo priemonės.


05. Magnetinė lenta –atverčiama. Spausdintinės ir rašytinės raidės su pasakų paveikslėliais. Mokytojos darbo vieta.


06. Rūbinė. Mokinių piešinių, rašto darbų, keramikos parodėlė. Minkštasuolio dėžėse priemonės kūno kultūrai.


07. Pagal metų laikus puošiame mokyklos langus.Už lango didelis uždaras kiemas,medžių ir krūmų įvairovė.


R.Matulionienė, mokytoja metodininkė