Konsultacijos miesto mokytojams

Eil.
Nr.

Tema

Data (mėn.)

Vieta

1.

Mąstymo žemėlapių panaudojimas pamokose

vasaris

Dainavos pagrindinė mokykla, KPKC

2.

Kūrybiškumą skatinantys mokymosi metodai

kovas

KPKC

3.

Knygų skaitymo skatinimo būdai

balandis

KPKC

4.

Mokinių raštingumo ugdymas

gegužė

Dainavos pagrindinė mokykla, KPKC

5.

IKT pamokose.

birželis

KPKC

6.

Įdomi muzikos pamoka

spalis

KPKC

7.

Kūno kultūros pamokoje.

lapkritis

KPKC